top of page

Czas Pobytu

Bamboo Chair
Stały

Pobyt powyżej 30 dni

Pobyt stały to najlepsze rozwiązanie dla osób, które potrzebują ciągłości opieki, chcą przebywać z równolatkami, albo ich stan wymaga całodobowej opieki.

Packed Luggage
Czasowy

Od 1 do 14 dni

Pobyt czasowy to rozwiązanie dla osób potrzebują opieki jedynie przez pewien okres. Sprawdza się w przypadku gdy opiekunowie wyjeżdżają, bądź podopieczny potrzebuje specjalnej opieki po pobycie w szpitalu.

Brown Luggage
Dzienny

Pobyt do 10 godzin

Pobyt dzienny to rozwiązanie dla osób potrzebujących opieki w czasie krótkiej nieobecności opiekunów, liczony w godzinach.

bottom of page