top of page

Jak wybrać Dom Opieki

Wybierając dom opieki powinni państwo zwrócić uwagę na następujące aspekty:

Clock

Zapewnienie 24 godzinnej opieki

Avatar 99

Kwalifikacje i doświadczenie personelu

Food

Zapewnienie odpowiedniej diety 

Door with check mark

Odwiedziny bez zapowiedzi i ograniczeń

Documents

Dostępność szablonu umowy do wglądu

Brainstorming

Odwiedziny Domu Opieki i rozmowa z personelem

bottom of page